Postawy ludzi starszych wobec otoczenia

Typy przystosowania się do wieku starczego wg Bromleya

 • Konstruktywny – umie przystosować się do każdej sytuacji – postawa aktywna.
 • Zależny – są podejrzliwi, oczekują pomocy – postawa bierna.
 • Obronny – lęk, niechętnie przyjmuje pomoc innych, starość widzą pesymistycznie, starają się być bardzo aktywni – postawa wyczekująca obronna.
 • Wrogość – podejrzliwość, agresja w stosunku do otoczenia, skłonność do izolacji, wrogi stosunek do młodych, zazdroszczą im tego – postawa agresywna , wroga wobec otoczenia.
 • Wrogość skierowana na samego siebie, czują się niepotrzebni i samotni, mają żal do samych siebie i pesymistyczne nastawienie do starości.
 • Postawa lekceważenia , pogardy względem innych osób i samego siebie.

Odrębności psychiczne

Dużą role odgrywają tutaj: czynniki biologiczne i dotychczasowy rodzaj działalności człowieka oraz czynniki społeczne i psychiczne działające w ciągu życia.
 • Intelekt człowieka – obniżenie procesów poznawczych, sztywność schematów myślowych, zmniejszenie zdolności przystosowania do nowych sytuacji, słabnie zapamiętywanie, przeżycia wczesnego dzieciństwa doskonale odtwarzane.
 • Życie uczuciowe – większa wrażliwość rzeczywistych lub subiektywnych niepowodzeń, nadmierna pobudliwość emocjonalna, płaczliwość, egoizm, chęć posiadania mało użytecznych przedmiotów.
 • Postawy społeczne, redukcje kontaktów społecznych i aktywności społecznej, ludzie są podejrzliwi, nieufni.
 • Otępienie starcze – utrata najważniejszych funkcji psychicznych.
 • Niedołęstwo starcze – gdy dochodzą jeszcze zmiany neurologiczne, osłabienie krytycyzmu, konflikty z otoczeniem powodują powstanie stanów depresji, występuje uczucie niepotrzebności.

One comment

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.