Postępowanie z pacjentem z chorobą alkoholową. Zalecenia dla personelu medycznego.

Możliwość wystąpienia wymiotów:

Cel opieki:
  • Zapobieganie utracie elektrolitom;
  • Nawodnienie chorego;
 
Działania:
1.  Obserwacja koloru, rodzaju wymiocin (dławiące, z wysiłkiem, gwałtowne, z oporem, bez oporów), czasu wystąpienia (na czczo, po posiłku, niezależnie), częstości wystąpień (jednorazowo, kilkakrotnie);
2.  Stosowanie leków przeciwwymiotnych na zlecenie lekarza;
3.  Bilans wodny, zapewnienie pacjentowi odpowiedniej ilości płynów oraz sprawdzenie poziomu elektrolitów;
4.  Ochrona pacjenta przed zachłyśnięciem (pozycja półwysoka lub boczna)
5.  Nawadnianie dożylne;
6.  Higiena jamy ustnej;
7.  Zabezpieczenie pacjenta w środki higieniczne (płaty ligniny, miska nerkowata;
8.  Ewentualnie zmiana bielizny pościelowej i osobistej;

Możliwość wystąpienia padaczki poalkoholowej

Cel: Zahamowanie negatywnych skutków poalkoholowych.
 
Działania:
1.  Odpowiednia farmakoterapia na zlecenie lekarza;
2.  Bezwzględny zakaz picia alkoholu przez pacjenta;
3.  Kontrolowanie zachowania pacjenta;
4.  W razie konieczności udzielenie pierwszej pomocy uzależnionemu;

Zaburzenia pracy serca spowodowane nadmiernym spożywaniem alkoholu

Cel opieki: Uregulowanie pracy serca.
 
Działania:
1.  Bezwzględne przerwanie ciągu alkoholowego;
2.  Monitorowanie pracy serca;
3.  Wykonanie EKG;
4.  Zbadanie markerów sercowych na zlecenie lekarza;
5.  Edukacja pacjenta i jego rodziny;

Stłuszczenie wątroby spowodowane wieloletnim, przewlekłym piciem alkoholu

Cel opieki: Poprawa funkcjonowania wątroby.
 
Działania:
1.  Bezwzględne przerwanie picia alkoholu;
2.  Zmiana stylu życia;
3.  Zmiana stylu żywienia;
4.  Nauka technik radzenia sobie ze stresem;
5.  Odnalezienie nowych zainteresowań;

Niechęć do współpracy z personelem medycznym

Cel opieki: zachęcenie chorego do współpracy.
 
Działania:
1.  Zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa pacjentowi;
2.  Edukacja pacjenta i wyjaśnienie mu jakie mogą być konsekwencje nie leczonej choroby alkoholowej;
3.  Próba zaangażowania rodziny do współpracy;
4.  Umożliwienie kontaktu z psychologiem;

Lęk pacjenta przed hospitalizacją

Cel opieki: zniesienie lęku.
Działania:
1.  Uspokojenie chorego w Izbie Przyjęć i dyskretna obserwacja mająca na celu poznanie chorego;
2.  Wyjaśnienie i udzielanie odpowiedzi na pytania i wątpliwości chorego;
3.  Zapoznanie z personelem sprawującym opiekę na oddziale, pacjentami, topografią i regulaminem oddziału, rozkładem zajęć, kartą praw pacjenta;
4.  Poinformowanie o możliwości i zasadach kontaktu z rodziną (odwiedziny, telefony);
5.  Przyjazny, spokojny ton głosu i postawa wzbudzająca zaufanie;

Zaburzenia życia rodzinnego

Cel opieki: Poprawa kontaktów z bliskimi.
Działania:
1.  Pogadanki na temat wartości rodziny;
2.  Uświadomienie konsekwencji jakie niesie za sobą nałóg alkoholowy;
3.  Terapia rodzinna w poradni leczenia uzależnień;
4.  Psychoterapia uzależnionego i współuzależnionych;

Problemy z zasypianiem

Cel opieki: zapewnienie pacjentowi spokojnej nocy.
Działania:
1.  Zapewnienie ciszy i spokoju;
2.  Wywietrzenie sali przed pójściem spać;
3.  Zapewnienie mikroklimatu;
4.  Podanie środków farmakologicznych na zlecenie lekarskie;

Niedostateczna wiedza pacjenta na temat choroby

Cel opieki:
  • polepszenie wiedzy pacjenta na temat choroby;
  • zachowanie spokoju.
 
Działania:
1.  Wyjaśnienie istoty choroby jaką jest alkoholizm;
2.  Wyjaśnienie metod leczenia;
3.  Wyjaśnienie choremu jakie konsekwencje niesie ze sobą alkoholizm;
4.  Dostarczenie materiałów edukacyjnych (ulotki, gazety, poradniki)
5.  Umożliwienie kontaktu z pacjentami chorującymi na tą samą chorobę;
6.  Obserwacja chorego;
Źródła:
1.  Górna K., Jaracz K., Rybakowski J.: Pielęgniarstwo psychiatryczne – podręcznik dla studiów medycznych. Wyd. PZWL, Warszawa 2013r.
2.  https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/alkoholowe-bezdomne-gospodarstwa-butelki-trujace_2791389.htm#page=1&query=alkoholizm&position=37

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.