Profilaktyka pierwotna i wtórna udaru mózgu

Profilaktyka pierwotna udarów

Celem profilaktyki pierwotnej udaru mózgu jest obniżenie ryzyka w grupie osób bez objawów tej choroby. Polega ona przede wszystkim na wpływie na tzw. modyfikowalne czynniki ryzyka, które przedstawiono poniżej.

Pewne czynniki ryzyka

Styl życia i środowisko:
 • przewlekły nikotynizm,
 • przewlekły alkoholizm,
 • uzależnienie lekowe,
 • wiek – ryzyko udaru zwiększa się 2-krotnie co 20 lat,
 • płeć męska,
 • czynniki rodzinne i genetyczne.
Chorobowe:
 • nadciśnienie tętnicze,
 • choroby serca,
 • przebyty incydent TIA lub udar,
 • podwyższony hematokryt.
 • cukrzyca,
 • podwyższone stężenie fibrynogenu.

Do prawdopodobnych czynników ryzyka należą:

Styl życia i środowisko:
 • doustne środki antykoncepcyjne,
 • dieta bogata w tłuszcze zwierzęce,
 • otyłość,
 • zaburzenia lipidowe – hipercholesterolemia,
 • nieprawidłowy lipidogram LDL, HDL,
 • mała aktywność fizyczna,
 • wczesny zgon matki z powodu chorób naczyniowych,
 • czynniki geograficzne (Japonia),
 • zmian pory roku,
 • warunki socjoekonomiczne.
Chorobowe:
 • podagra, podwyższone stężenie kwasu moczowego,
 • niedoczynność gruczołu tarczowego,
 • migrena,
 • zwężenie tętnicy szyjnej >50%,
 • duża różnica ciśnienia krwi w kończynach górnych,
 • ogniska naczyniopochodne w obrazie CT i MRI,
 • obecność tętniaka lub zniekształcenia tętniczo–żylnego,
 • dysplazja włóknisto – mięśniowa lub tętniak rozwarstwiający.

Niemodyfikowalne czynniki ryzyka udaru

 • rasa czarna oraz populacja latynoamerykańska,
 • pozytywny wywiad rodzinny,
 • status socjoekonomiczny,
 • czynniki genetyczne np. mutacje genów dla czynników krzepnięcia, białek uczestniczących w metabolizmie lipidów lub homocysteiny, recesywny allel d genu kodującego enzym konwertujący,
 • wiek (powyżej 55 lat),
 • płeć (częściej u mężczyzn).

Profilaktyka wtórna udaru mózgu

Pamiętać należy, że nie tylko pierwszy udar jest celem profilaktyki. Po przebytym udarze niedokrwiennym nawroty choroby następują w ciągu roku u 6%-12% chorych, a w ciągu 5 lat u 40%-50%, ponadto w ciągu 2 lat od udaru 15% chorych doznaje zawału serca i 15% umiera z przyczyn naczyniowych. Zadaniem efektywnej profilaktyki pierwotnej jest zapobieganie kolejnemu udarowi mózgu u chorych po przebytym udarze lub z TIA.
 
Podstawowymi elementami profilaktyki wtórnej są:
 • zmiana trybu życia i leczenie czynników ryzyka udaru,
 • leczenie antyagregacyjne (przeciwpłytkowe),
 • leczenie lekami przeciwzakprzepowymi,
 • leczenie chirurgiczne zwężenia tętnic szyjnych.

Zalecenia zespołu ekspertów Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Udaru Mózgu dotyczące profilaktyki wtórnej udaru mózgu

Nadciśnienie tętnicze
 • Nadciśnienie tętnicze, w tym także izolowane nadciśnienie skurczowe, powinno być leczone u wszystkich chorych po udarze mózgu, według ogólnych zasad leczenia nadciśnienia.
 • Leczenie powinno być prowadzone ostrożnie, aby nie doprowadzić do gwałtownego spadku ciśnienia krwi, zwłaszcza u osób ze zwężeniem tętnic szyjnych.
 
Zaburzenia lipidowe
 • Statyny są zalecane po przebytym udarze lub TIA u chorych z wysokim, miernie podwyższonym i prawidłowym stężeniem lipidów, szczególnie w przypadku współistnienia choroby niedokrwiennej serca.
 • Przeciwwskazaniem do leczenia nie jest wiek chorego.
 • Celem leczenia hipolipemizującego powinno być osiągnięcie stężenia lipidów w granicach prawidłowych (cholesterol LDL < 130 mg%), a przypadku choroby niedokrwiennej serca nawet wartości niższe.
 
Palenie papierosów
Po przebytym udarze chory powinien bezwzględnie zaprzestać palenia papierosów.
 
Leki przeciwpłytkowe
 • Każdy chory z niedokrwiennym udarem mózgu powinien otrzymać w pierwszych 48 h kwas acetylosalicylowy w dawce 150-300 mg.
 • W razie nietolerancji kwasu acetylosalicylowego należy zastosować tiklopidynę w dawce 2 razy dziennie 250 mg lub klopidogrel 75 mg/d. Stosując tiklopidynę należy przez pierwsze 3 miesiące co 2 tygodnie powtarzać badanie krwinek białych (z rozmazem) i płytek krwi.
 • Jeżeli mimo leczenia kwasem acetylosalicylowym wystąpi kolejny udar należy rozważyć. Leczenie tiklopidyną lub klopidogrelem lub zwiększyć dawkę kwasu acetylosalicylowego.
 
Leczenie przeciwzakrzepowe
 • Stosowanie leków przeciwzakrzepowych w profilaktyce wtórnej powinno być rozważone u wszystkich chorych po udarze mózgu lub TIA, którzy mają migotanie przedsionków. Nie można zapominać o kardiologicznych wskazaniach do leczenia przeciwzakrzepowego, takich jak stenoza mitralna, obecność sztucznych zastawek, świeży zawał serca, skrzeplina w lewym sercu czy kardiomiopatia przerostowa.
 • Czas rozpoczęcia leczenia zależy od wielkości udaru. Po TIA lub niewielkim udarze leczenie można rozpocząć od razu, a w przypadku większego udaru po 7-10 dniach lub później. Zwłaszcza w dużych udarach konieczne jest badanie CT w celu wykluczenia krwotoku i oceny wielkości obrzęku.
 • Lek wprowadza się stopniowo zwiększając dawkę i osiągając w ciągu kilku dni wskaźnik INR 2-3.
 • W przypadku przeciwwskazań do leczenia przeciwzakrzepowego podaje się kwas acetylosalicylowy, tiklopidynę lub inny lek przeciwpłytkowy.
 
Endarterektomia szyjna
 • Endarterektomię należy rozważyć u wszystkich chorych ze zwężeniem tętnicy szyjnej wewnętrznej wynoszącym ponad 70%, ale nie w przypadku całkowitego zamknięcia.
 • Konieczna jest standaryzacja metod pomiaru zwężenia tętnic i dokładne określenie stopnia zwężenia przed zabiegiem.
 • Odsetek powikłań w ośrodku przeprowadzającym zabieg nie powinien przekraczać 5%.
 • Zabieg powinien być wykonany w ciągu 6 miesięcy po udarze, ale jeżeli nie ma przeciwwskazań, możliwie jak najszybciej po ostrej fazie udaru.

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.