Rak szyjki macicy w okresie ciąży

Epidemiologia

 • Średnia częstość występowania raka inwazyjnego w ciąży : 1 na 2500 ciężarnych; Raka przedinwazyjnego 1 na 750 ciężarnych.
 • 1% kobiet jest w ciąży w momencie rozpoznania raka szyjki macicy.

W czasie ciąży koniecznie u każdej pacjentki należy wykonać:

 • Ocenę szyjki macicy we wziernikach.
 • Badanie cytologiczne rozmazu pobranego z szyjki macicy.

Kolposkopia powinna być wykonana jako badanie:

 • Weryfikujące wynik badania cytoonkologicznego- najlepiej przed 20 tygodniem ciąży.
 • Lokalizujące zmianę na szyjce macicy (wytypowanie miejsca biopsji).

Schemat badań przesiewowych raka szyjki macicy w ciąży:

Nieprawidłowy wynik badania cytoonkologicznego:
 • ocena kolposkopowa
 • leczenie przeciwzapalne
 • ponowne badanie cytoonkologiczne i kolposkopowe
 • w zależności od wyniku: biopsja celowana lub odczekanie do okresu po zakończeniu połogu

Diagnostyczne wyłyżeczkowanie kanału szyjki macicy jest przeciwwskazane w ciąży z uwagi na:

 • Duże ryzyko krwawienia.
 • Możliwość uszkodzenia dolnego bieguna błon płodowych.
Stwierdzenie mikroinwazji musi być zweryfikowane badaniem histopatologicznym materiału pobranego dzięki konizacji chirurgicznej.

Wskazania do chirurgicznej konizacji ciąży:

 • Podejrzenie mikroinwazji w badaniu kokolposkopowym lub w wyniku histopatologicznym materiału pobranego pod kontrolą kolposkopu.
 • Obecność komórek nowotworowych w rozmazie cytologicznym; Obecność nowotworu nie może być wykluczona badaniem kolposkopowym i histopatologicznym celowanego wycinka.

Konizacja chirurgiczna w ciąży:

 • Powinna być wykonana po zakończeniu pierwszego trymestru ciąży (w pierwszym trymestrze ryzyko poronienia po konizacji wynosi około 33%).
 • Należy wykonać płaskie wycięcie szyjki ( monetarne) tzw. „coin biopsy”.
 • Godne polecenia może być założenie kilku szwów hemostatycznych i / lub szwu okrężnego sposobem McDonald’a ( w zależności od zaawansowania ciąży).

Zasady postępowania w przypadku dysplazji małego stopnia (LGSIL):

 • Przeprowadzenie badania kolposkopowego w celu potwierdzenia lub odrzucenia nieprawidłowego wyniku badania cytologicznego.
 • Wykonanie biopsji celowanej pod kontrolą kolposkopu w przypadku podejrzanego obrazu kolposkopowego; wyłyżeczkowanie kanału szyjki macicy jest przeciwwskazane.
 • Ponowne badanie cytologiczne i kolposkopowe przynajmniej jeden raz do końca ciąży; konieczna biopsja celowana przy pogorszeniu obrazu cytologicznego lub kolposkopowego.
 • Poród drogami natury.
 • Kontrolne badania cytologiczne i kolposkopowe po 3-4 mies. po porodzie.

Zasady postępowania w przypadku dysplazji średniego i dużego stopnia, raka przedinwazyjnego (HGSIL):

 • Badanie cytologiczne i kolposkopowe w odstępach 8- 10 tyg. po rozpoznaniu histopatologicznym dysplazji średniego i dużego stopnia (biopsja celowana).
 • Kontrolna biopsja celowana przy pogorszeniu obrazu kolposkopowego.
 • Wykonanie konizacji chirurgicznej przy podejrzeniu mikroinwazji oraz utrzymywaniu się w badaniu cytologicznym cech zaawansowanej dysplazji przy niesatysfakcjonującym obrazie kolposkopowym.
 • Poród drogami natury.
 • Kontrolne badanie kolposkopowe po 3-4 mies. Po porodzie i odpowiednie leczenie.

Zasady postępowania w przypadku raka mikroinwazyjnego (głębokość nacieku <3mm; obszar zmiany<7mm, brak komórek nowotworowych w naczyniach limfatycznych i krwionośnych):

 • Rozpoznanie wyłącznie na podstawie badania histopatologicznego materiału uzyskanego dzięki konizacji chirurgicznej!
 • Ścisłą obserwacja do porodu: badanie kolposkopowe co 6-8 tyg.
 • Poród drogami natury w terminie lub po rozważeniu indywidualnego przypadku – cięcie cesarskie.
 • U pacjentek które nie planują więcej potomstwa – proste wycięcie macicy 6 tyg. po porodzie.
 
Konizacja chirurgiczna wydaje się być wystarczającym sposobem leczenia mikroinwazyjnego raka szyjki macicy!

Zasady postępowania w przypadku inwazyjnego raka szyjki macicy - od stopnia Ib do III. Wybór metody leczenia zależy od:

 • zaawansowanie ciąży
 • życzenie pacjentki

Do 20 tyg. ciąży:

 • Stopień Ib i IIa: proste lub rozszerzone usunięcie macicy z płodem przydatkami i uzupełniająco radioterapią.
 • Stopień IIb i III: radioterapia z następowym usunięciem obumarłego płodu.

Po 20 tygodniu ciąży:

 • Stopień Ib i IIa : cięcie cesarskie klasyczne po osiągnięciu przez płód zdolności do życia pozamacicznego ( profilaktyka RDS!) z usunięciem narządu rodnego i uzupełniającą radioterapią
 • Stopień IIb i III: cięcie cesarskie klasyczne z następowo brachyterapią śródpochwową, teleterapią i terapią śródmaciczną
Zalecane jest wykonanie klasycznego cięcia cesarskiego!

Powikłania porodu drogami natury przy nierozpoznanym raku inwazyjnym szyjki macicy:

 • krwotok śródporodowy
 • rozwój nowotworu w miejscu nacięcia krocza
Odległe wyniki leczenia raka szyjki macicy w ciąży są podobne jak u nieciężarnych!

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.