Rodzaje mutacji

From Pixabay.com

Mutacja

Mutacją nazywamy trwałą zmianę dziedziczną, która może być obojętna, szkodliwa lub korzystna dla organizmu.

Rodzaje mutacji

MUTACJE
GENERATYWNE
(dot. gamet)
SOMATYCZNE
(dot. komórek ciała)
GENOWE
(PUNKTOWE)
(powstaje nowy allel)
CHROMOSOMOWE
(STRUKTURALNE)
(dot. struktury chromosomów)
GENOMOWE
(LICZBOWE)
(dot. zmiany liczby chromosomów)
 

Choroby u ludzi wywołane mutacją genomową

 • Zespół Downa (trisomia 21 pary chromosomów)
 • Zespół Patau
 • Zespół Edwardsa
 • Zespół Klinefeltera (dodatkowy chromosom X); Kariotyp: XXY
 • Zespół Turnera (brak jednego chromosomu X); Kariotyp: X0
 • Zespół nadsamca (dodatkowy chromosom Y); Kariotyp: XYY
 • Zespół nadsamicy (dodatkowy chromosom X); Kariotyp: XXX

Mutacja letalna

Jest to mutacja wywołująca śmierć organizmu

Mutacje punktowe (genowe)

 • polegają na zmianach w sekwencji nukleotydów we fragmencie cząsteczki DNA
 • zachodzą najczęściej podczas replikacji DNA
 • należą do nich : mutacje milczące, mutacje zmiany sensu, mutacje nonsensowne, zmiana ramki odczytu

Mutacja milcząca (rodzaj mutacji genowej/punktowej)

Nowy kodon wyznacza taki sam aminokwas jak poprzedni – wtedy mutacja nie zostaje ujawniona.

Mutacja zmiany sensu (rodzaj mutacji genowej/punktowej)

Nowy kodon wyznacza inny aminokwas, wtedy skutek zależy od roli aminokwasu:
a) jeżeli rola nowego aminokwasu w budowie cząsteczki białka jest niewielka to białko mimo zmiany aminokwasu nadal będzie prawidłowo spełniać swoją funkcję i mutacja nie będzie widoczna.
b) jeżeli rola nowego aminokwasu w budowie cząsteczki białka jest kluczowa to nie będzie ono pełnić prawidłowo swojej funkcji. Zmiany w organizmie zależą od roli tego związku dla funkcjonowania ustroju – im ważniejsza rola tym bardziej będą widoczne skutki mutacji, z mutacją letalną włącznie (np. anemia sierpowata).

Mutacja nonsensowna (rodzaj mutacji genowej/punktowej)

 • Nowy kodon okazuje się kodonem STOP
 • wtedy synteza cząsteczki białka zostaje zahamowana
 • pożądane białko nie powstanie
 • skutki podobnie jak w mutacji zmiany sensu (zależą od roli białka)

Zmiana ramki odczytu (rodzaj mutacji genowej/punktowej)

Zmienia się budowa całej cząsteczki białka. Przyczyny:
 • delecja czyli wypadnięcie jednego lub kilku nukleotydów
 • insercja czyli wstawienie dodatkowych nukleotydów

 

Mutacje chromosomowe (strukturalne)

Polegają na zmianie struktury chromosomów. Zachodzą najczęściej podczas podziału komórki najczęściej początek mejozy, crossing-over.
Zaliczamy do nich:
 • delecję
 • duplikację
 • inwersję
 • translokację

Delecja/Deficjencja (rodzaj mutacji chromosomowej/strukturalnej)

Wypadnięcie części chromosomu (utrata sporej części genu jest letalna).

Duplikacja (rodzaj mutacji chromosomowej/strukturalnej)

Podwojenie części chromosomu.

Translokacja (rodzaj mutacji chromosomowej/strukturalnej)

Przemieszczenie fragmentu chromosomu na chromosom niehomologiczny.

Inwersja (rodzaj mutacji chromosomowej/strukturalnej)

Odwrócenie fragmentu chromosomu o 180o.

Mutacja genomowa (liczbowa)

 • zmiana liczby chromosomów
 • zmiana dotyczy jednej pary chromosomów homologicznych (ANEUPLOIDALNOŚĆ)
 • przyczyna: błąd podczas podziału komórkowego polegający na rozejściu się chromosomów homologicznych
 • zmiany mogę dotyczyć wszystkich chromosomów (np. u roślin) (POLIPLOIDOALNOŚĆ)
 • przykłady: trisomia (2n+1),  monosomia (2n-1), poliploidalność (3n, 4n …)

Trisomia (typ aneuploidalności)

 • zamiast pary występują trzy chromosomy homologiczne
 • w kariotypie jest więc o jeden chromosom za dużo (2n+1)

Monosomia (typ aneuploidalności)

Zamiast pary występuje tylko jeden chromosom homologiczny (2n+1).

Poliploidalność

Zwielokrotnienie podstawowej liczby chromosomów (2n) do
 • 3n triploidalności
 • 4n tetraploidalności
Występuje u roślin. Rośliny bardzo dobrze znoszą takie zmiany. Lepiej się rozwijają, dają większe plony. Dlatego hodowla poliploidalnych gatunków zbóż czy ziemniaków od dawna jest stosowana w rolnictwie. U zwierząt i u człowieka poliploidalność nie występuje.

Pobierz wpis w formacie .pdf

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.