Rodzaje ochrony przyrody ze względu na stopień ingerencji człowieka: ochrona bierna i czynna ekosystemu. Restytucja i reintrodukcja gatunków.

Pictures from Pixabay.com, autor: artellliii72

Ochrona przyrody - pojęcie

Ochrona przyrody – są to działania zmierzające do:
 • zachowania
 • odnawiania
 • właściwego wykorzystywania
zasobów przyrody i jej składników.

Rodzaje ochrony przyrody ze względu na stopień ingerencji człowieka w ekosystem

 • ochrona bierna
 • ochrona czynna

Ochrona bierna przyrody

 • Celem ochrony biernej przyrody jest zachowanie cennych przyrodniczo obszarów w niezmienionym stanie.
 • Polega na:
  • zabezpieczeniu terenu chronionego przed wpływami zewnętrznymi
  • powstrzymywaniu się od ingerencji w przyrodę
 • Przykłady działań:
  • tworzenie obszarów chronionych, tj. parki narodowe, parki krajobrazowe

Ochrona czynna przyrody

 • Ochrona czynna przyrody obejmuje działania zmierzające do zachowania lub przywrócenia pożądanej liczebności konkretnych gatunków zamieszkujących dany ekosystem lub gatunków całego ekosystemu.
 • Przykłady działań: Restytucja gatunku, np. żubra.

Ochrona czynna - przykłady

Objęcie ochroną czynną gatunku jest niezbędne, gdy:
 • obszar jest narażony na zanieczyszczenia
 • warunki środowiskowe na danym terenie uległy zmianie w stosunku do warunków występujących naturalnie
 • biocenoza danego obszaru została ukształtowana w wyniku długotrwałego oddziaływania ludzi
 • dany obszar jest mniejszym fragmentem większego ekosystemu. Wówczas w większym stopniu narażony jest na zaburzenia w sieciach i łańcuchach pokarmowych – co stanowi ryzyko wyginięcia niektórych gatunków

Restytucja gatunku - pojęcie

Restytucja – są to czynne działania polegające na odtworzeniu gatunku, w którym populacja jest zbyt mała by móc samodzielnie się odtworzyć. Najczęściej polega na przeniesieniu zagrożonego wyginięciem gatunku do miejsc, gdzie można objąć go szczególną opieką i rozmnożyć jego osobników. Po osiągnięciu odpowiedniej ilości osobników dokonuje się REINTRODUKCJI gatunku.

Reintrodukcja gatunku - pojęcie

Reintrodukcja – polega na powtórnym umieszczeniu osobników danego gatunku, w miejscu gdzie wcześniej ten gatunek wyginął.
Źródła:
1.  Holeczek J., Januszewska-Hasiec B., Kobyłecka J., Stawarz J., Stencel. J.: Teraz Matura 2019. Biologia Tuż przed Egzaminem. Nowa Era, Wydanie II, Warszawa 2017.
2.  Holeczek J., Januszewska-Hasiec B., Kobyłecka J., Stawarz J., Stencel R.: Teraz Matura. Biologia Vademecum, Nowa Era, Warszawa 2015.
3.  https://pixabay.com/pl/photos/%C5%BCubr-%C5%BCubry-byk-dzikie-ogromne-5059809/
ochrona bierna przyroda
ochrona czynna przyroda
restytucja pojęcie
reintrodukcja pojęcie
restytucja ochrona czynna

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.