Teorie starzenia się ludzi

Z punktu widzenia biologii wyróżnia się trzy zjawiska, które łączą się z przemijaniem życia:
  • długowieczność rozumiana jako czas, który osobnik ma szanse przeżyć w optymalnych warunkach,
  • starzenie się, podczas którego dochodzi do nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizmu,
  • śmierć, która jest wydarzeniem kończącym życie.
Śmierć nie musi wiązać się ze starzeniem, jednak prawdopodobieństwo jej wzrasta wraz z wiekiem osobnika.

Starzenie się

 • Jest naturalnym procesem zmniejszania się z wiekiem biologicznej aktywności organizmu, a śmierć wieńcząca starzenie się jest nieunikniona.
 • W procesie starzenia procesy kataboliczne przeważają nad anabolicznymi.
 • Organizm nie nadąża z procesami odnowy i regeneracji zniszczonych komórek i tkanek, wykazuje zmiany regresyjne.
 • Starzenie uwarunkowane jest biologicznie przez czynniki genetyczne, oraz procesy fizjologiczne odbywające się na poziomie komórki, tkanki czy narządu.
 • Na proces starzenia się wpływają również czynniki społeczne i psychologiczne, które maja wpływ na osobowość człowieka oraz jego życie emocjonalne i duchowe.
 • Zmniejszenie zdolności do odpowiedzi na stres środowiskowy, które pojawia się w organizmach wraz z upływem czasu, naturalne i nieodwracalne nagromadzenie się uszkodzeń wewnątrzkomórkowych, przerastające zdolności organizmu do samonaprawy.
 • Starzenie się powoduje utratę równowagi wewnętrznej organizmu, co zwiększa ryzyko wystąpienia chorób.
 • Prowadzi do upośledzenia funkcjonowania komórek, tkanek, narządów i układów, zwiększa podatność na choroby (np. choroby krążenia, Alzheimera, nowotwory), wreszcie prowadzi do śmierci.

TEORIE STARZENIA SIĘ

Teoria zegarowa

Powstała jako wynik obserwacji dynamiki rozwoju i zaniku elementów układu dokrewnego.
 • Uznaje, że organizm posiada swój własny program rozwoju.
 • Program ten warunkuje czas funkcjonowania poszczególnych narządów i układów.
 • Programator umiejscawiano pierwotnie w podwzgórzu.
 • Uważano, że sterowany czasem program wyznacza moment zaniku funkcji nadzorowanych np. przez podwzgórze, i tak w odpowiednim czasie zanika grasica, gonady, przysadka itd.
 • Podwzgórze jako element zawiadujący układem dokrewnym wyznacza okresy życia i moment zaniku, a w efekcie śmierci.
 • Teoria musiała zostać zweryfikowana wraz z rozwojem genetyki. Wiadomo, że jeśli starzenie jest zaprogramowane, to z pewnością w materiale genetycznym.

Teoria błędów Orgela

Teoria ta zakłada, że w czasie podziałów komórki i multiplikacji materiału genetycznego występują błędy syntezy, szczególnie w strukturze DNA.
 • Błędy pojawiają się przy kolejnych podziałach, niektóre nie są naprawiane.
 • Wraz z ilością podziałów komórkowych następuje akceleracja problemu.
 • Wadliwe kopie materiału genetycznego dają w efekcie niepełnowartościowe peptydy, wadliwie funkcjonujące komórki, narządy tkanki itd.
 • Nie wiadomo do końca, czy błędy syntezy są wynikiem zdarzeń przypadkowych, czy też mają podłoże genetyczne.
 • Na podstawie obserwacji in vitro stwierdzono, że komórka niezależnie od błędów może odtworzyć się kilkadziesiąt razy, później ulega zwyrodnieniu.
 • Wiadomo także, że każda komórka ma system naprawy DNA. On także jednak może ulegać błędom.

Teoria zużycia

 • Zużywanie się organizmu w ciągu długich lat.
 • Ustrój ludzki traktowano jako maszynę.

Teoria immunologiczna

 • Zauważono, że z wiekiem układ odpornościowy jest mało sprawny.
 • Człowiek łatwiej zapada na choroby zakaźne.
 • Stwierdzono wyraźne obniżenie parametrów odporności humoralnej i komórkowej, jak również osłabienie aktywności makrofagów.
 • Zauważono także fakt występowania przeciwciał przeciwjądrowych, co mogłoby sugerować autoagresję.
 • Histolodzy wiążą powstawanie blaszek starczych z procesami immunologicznymi.
 • Zauważono, że większość chorób z grupy autoagresji ma swój początek w wieku podeszłym.
 • Poza tym liczne dane literaturowe sugerują udział procesów immunologicznych w etiopatogenezie chorób degeneracyjnych, np. choroba Alzheimera.

Teoria wiązań krzyżowych

 • Założeniem teorii jest fakt, że usztywnianie strukturalne materiału genetycznego (DNA) poprzez tworzenie wiązań wewnątrz cząsteczki prowadzi do jego degeneracji.
 • Różnego rodzaju metabolity, także i wolne rodniki, powodują, że długołańcuchowe struktury w naszym organizmie tworzą między sobą połączenia krzyżowe wewnątrz- i międzyłańcuchowe, co usztywnia cząsteczkę i z czasem komórka ulega degeneracji, a tkanki tracą swoje właściwości.
 • Ten proces jest szczególnie wyraźny w obfitej w kolagen tkance łącznej.
 • Wiązania krzyżowe w kolagenie prowadzą do zmniejszenia elastyczności tkanki.
 • Tkanka łączna natomiast jest tkanką skóry i naczyń i w myśl tej teorii one głównie starzeją się.

Teoria starzenia - Stochastyczna

 • W trakcie życia następuje kumulowanie się przypadkowo powstających uszkodzeń w DAN, białkach.
 • W wyniku tego następuje osłabienie funkcji życiowych komórek.

Teoria starzenia się - rozwojowa

 • Starzenie się organizmu jest kolejnym etapem procesach rozwoju i dojrzewania organizmu.
 • Proces ten wiąże się ze zmianami, do jakich dochodzi z wiekiem w układzie odpornościowym i nerwowym oraz hormonalnym.

Teorie starzenia się – genomowa (teoria programowego starzenia)

 • Zakłada, że w genach są zakodowane informacje odpowiedzialne za stopniowe obniżanie aktywności życiowej komórek, a w konsekwencji ich śmierci.
 • Za teorią przemawiają genetycznie uwarunkowanie choroby przebiegające z przyspieszonym starzeniem się: progeria – zespół Hutchinsona-Guillforda i zespół Wernera.

Teorie starzenia się wielorodnikowa

 • Wolne rodniki indukują w organizmie zmiany w makrocząsteczkach komórkowych.
 • Wolne rodniki to atomy lub cząsteczki posiadające jeden niesparowany elektron na zewnętrznej powłoce elektronowej.
 • Powoduje to dużą aktywność tych cząsteczek, które pragnąc oddać ten elektron, łączą się z cząsteczkami kwasu DNA, białek, lipidów czy węglowodanów.
 • W wyniku tego dochodzi do zmian w makrocząsteczkach komórkowych, co prowadzi do zaburzeń w funkcjonowaniu komórek i zmian starczych, a w konsekwencji do ich śmierci.

Teorie ewolucyjne

 • Teorie ewolucyjne występują w dwóch postaciach.
 • Ewolucjoniści postulujący teorię doboru grupowego traktują starzenie się jako altruistyczny czyn jednostki.
 • Naukowcy opierający swoje hipotezy na teorii samolubnego genu wskazują na starzenie się jako nieuchronny skutek rozmnażania płciowego.
 • Żadna komórka nie może trwać wiecznie musi ona albo się podzielić na dwie potomne, albo po pewnym okresie funkcjonowania zwyrodnieć i obumrzeć.
 • W miarę różnicowania się do coraz bardziej specjalistycznych funkcji komórki tracą zdolność do mitozy.
 • Najważniejsze dla życia narządy nie mogą odnawiać się mózg, serce, mięśnie szkieletowe.

Altruistyczne samobójstwo

 • Podstawową jednostką podlegającą doborowi naturalnemu jest grupa osobników.
 • Jeżeli organizmy nie przemieszczają się zanadto, każdy z osobników może zakładać, że jego sąsiedzi należą do tej samej grupy wewnątrz gatunku.
 • Jeżeli osobnik umrze ze starości, pozostawi zasoby środowiska dla młodszych organizmów, których materiał genetyczny podległ mniejszej liczbie mutacji.
 • Jednocześnie młodzież ma większe szanse na udane wychowanie potomstwa.
 • Wobec tego faktu stary osobnik altruistycznie poświęca się aktywując w sobie geny samobójczej śmierci ze starości.
 • Oczywiście decyzja o samobójstwie nie jest podejmowana świadomie, lecz na poziomie komórkowym.
 • Osobniki działające altruistycznie rozprzestrzeniają się w otoczeniu, bo młodsze osobniki z tą samą cechą mogą wydać więcej potomstwa. Altruistyczna śmierć ze starości staje się powszechna.

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.