Roztwór buforowy (bufor pH)

<<Wstecz
Roztwór buforowy (bufor pH) – roztwór mający właściwości utrzymywania praktycznie stałego pH pomimo rozcieńczania wodą lub dodawania niewielkich ilości mocnych kwasów lub zasad.  Są to:
– roztwory słabych kwasów i ich soli z mocna zasadą
– roztwory słabych zasad i ich soli z mocnym kwasem
Roztwory buforowe służą do utrzymania stosunkowo stałego odczynu roztworów.