Saprofity

Saprofity – organizmy (głównie bakterie i grzyby) wykorzystujące jako pokarm szczątki organiczne.