Skale oceny ryzyka powstania odleżyn

Odleżyna- definicja

Odleżyna to miejscowa martwica skóry, tkanki podskórnej, a także mięśniowej, jest to rodzaj owrzodzenia o charakterze zgorzeli wilgotnej, powstałego na skutek ucisku tkanek, spowodowanego zbyt długim pozostawaniem pacjenta w tej samej pozycji ciała.
Odleżyna zdefiniowana przez Europejski Zespół Ekspertów ds. Odleżyn (EPUAP) określona jest jako obszar zniszczonej skóry oraz tkanek pod nią leżących, powstały w wyniku działania osobno ucisku, siły tnącej lub tarcia albo w wyniku połączenia wyżej wymienionych czynników.

Czynniki usposabiające do powstania odleżyn

Znanych jest ponad 100 czynników sprzyjających rozwojowi odleżyn.
Do najczęściej spotykanych należą:
 • Masa ciała pacjenta;
 • Dieta (niedożywienie, dieta uboga w białko), niedobór witamin C, cynku, witaminy B12 , Fe;
 • Nietrzymanie moczu i stolca;
 • Rodzaje skóry (sucha i bibułkowata u osób starszych);
 • Ograniczenie lub brak aktywności ruchowej.
 • Płeć (u kobiet ryzyko jest dwukrotnie większe);
 • Wiek (ryzyko wzrasta wprost proporcjonalnie do wieku);
 • Choroby współistniejące (cukrzyca, miażdżyca, anemia, choroby przebiegające z wyniszczeniem organizmu, np. nowotworowe, SM, paraplegia);
 • Stosowane leczenie (terapia steroidowa lub chemioterapia, leki p/bólowe, uspokajające, psychotropowe);
 • Nieodpowiednia temperatura i wilgotność otoczenia (wpływa na przegrzanie skóry, wilgotność wzmaga pocenie się);
 • Czynniki socjalne (warunki ekonomiczne, zaniedbanie personelu, brak sprzętu p/odleżynowego.

Miejsca powstania odleżyn

Zasadniczo w każdym miejscu ciała może dojść do powstania odleżyn, szczególnie narażone są jednak te okolice, gdzie warstwa między tkanką kostną a skórą jest bardzo cienka.

Skale oceny ryzyka powstania odleżyn:

W celu oceny ryzyka powstania odleżyn stosuje się specjalne skale, które pozwalają na wyłonienie grupy pacjentów zagrożonych.
Wśród tych skal wyróżniamy:
 • Norton (najczęściej używana)
 • Waterlow
 • Douglas
 • Dutch Consensus Prevention of Bedsores (CBO)
 • Gonsell
 • Braden

Skala Norton

Interpretacja:
 • 4 punkty w każdej kategorii oznaczają brak określonych zaburzeń, 1 punkt w każdej kategorii oznacza największe nasilenie zmian.
 • Pacjent max. może otrzymać 20 punktów.
 • 14 punktów stanowi wartość graniczną i oznacza zwiększone ryzyko rozwoju odleżyn.
 • Im mniej punktów począwszy od 14 tym większe ryzyko rozwoju odleżyn.

Skala Waterlow

Interpretacja:
 • 0 punktów w poszczególnych kategoriach oznacza brak określonych zaburzeń;
 • Ryzyko powstania odleżyn jest tym większe, im wyższa jest punktacja, jaką uzyskał pacjent;
 • Przedział punktów:
 • 0-10 – niskie ryzyko powstania odleżyn
 • 10-15 – średnie ryzyko powstania odleżyn
 • 15-20  – wysokie ryzyko powstania odleżyn

Skala Douglas

Interpretacja:
 • 4 punkty w każdej kategorii oznaczają brak określonych zaburzeń;
 • Pacjent max. może otrzymać 24 punkty;
 • 18 pkt stanowi wartość graniczą i oznacza zwiększone ryzyko rozwoju odleżyn;
 • Im więcej punktów począwszy od 18 pkt, tym większe ryzyko rozwoju odleżyn.

Skala Dutch Consensus Prevention of Bedsores (CBO)

Interpretacja:
 • 0 punktów w każdej kategorii oznacza brak określonych zaburzeń, 3 punkty w każdej kategorii oznaczają największe nasilenie zmian;
 • Pacjent może max. Otrzymać 30 punktów, co oznacza największe ryzyko powstania odleżyn;
 • 8 punktów stanowi wartość graniczną i oznacza zwiększone ryzyko rozwoju odleżyn;
 • Im więcej punktów, począwszy od 8, tym większe ryzyko rozwoju odleżyn.

Skala Gonsella

Skala Braden

Zapobieganie odleżynom

 • Ocena ryzyka odleżyn według przyjętej na oddziale skali;
 • Ocena stanu skóry chorego po każdej zmianie pozycji ciała lub przynajmniej 2 razy dziennie;
 • Zmiana pozycji ciała chorego co 1-2 godzin;
 • Stosowanie udogodnień do stabilizacji pozycji ciała chorego;
 • Przestrzeganie techniki zmiany pozycji ciała (unikanie tarcia po podłożu);
 • Ułożenie chorego na materacu p/odleżynowym zmiennociśnieniowym;
 • Zapewnienie czystości skóry i ograniczenie ekspozycji na wilgoć okolic narażonych na powstanie odleżyn przez założenie do pęcherza moczowego cewnika Foley’a lub cewnika zewnętrznego;
 • Stosowanie środków zapewniających elastyczność skóry, np. linomag, Sudokrem, oliwka i inne dostępne środki;
 • Kontrola stanu nawodnienia;
 • Kontrola poziomu białka i wartości morfotycznych krwi zgodnie z indywidualnymi zleceniami lekarskimi;
 • Prowadzenie karty profilaktyki odleżyn.
Źródła:
1.  Ślusarska B., Zarzycka D., Zahradniczek K. (red.): Podstawy pielęgniarstwa Tom II. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.
2.  Ślusarska B., Zarzycka D., Zahradniczek K. (red.): Podstawy pielęgniarstwa Tom I. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2007.
3.  Kapała W.: Pielęgniarstwo w chirurgii. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2006.

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.