Skazy krwotoczne naczyniowe: wrodzone i nabyte. Objawy, przyczyny, leczenie.

Hemostazę w organizmie człowieka zabezpieczają płytki krwi i osoczowe czynniki krzepnięcia oraz własności śródbłonka naczyniowego zabezpieczające szczelność naczyń. Termin „skaza krwotoczna” określa wszystkie rodzaje zaburzeń krzepnięcia. Skazy krwotoczne to choroby, które przebiegają  ze zwiększonym ryzykiem krwawienia.

W zależności od przyczyn wyróżnia się:

 •  Koagulopatie ( zaburzenia czynników  krzepnięcia): 
  • w przypadku niedoborów witaminy K
  • leczenia antykoagulacyjnego
  • hemofilii
  • koagulopatii ze zużycia
 • Trombocytopenie: liczba trombocytów <150 000/µl:
  • zmniejszone wytwarzanie lub zwiększony rozkład płytek, np. po chemioterapii
 • Trombocytopatie: przedłużony czas krwawienia przy normalnej liczbie płytek z powodu nieprawidłowo funkcjonujących płytek.
 

Skazy krwotoczne naczyniowe

1. Wrodzone:
  – wrodzona naczyniakowatość
 – plamice  we wrodzonych zaburzeniach tkanki łącznej
2.  Nabyte:
 – Zespół Schonleina – Henocha
 – Plamica polekowa
 – Plamica piorunująca
–  Plamica w przebiegu zakażeń
–  Zespół Majocchiego
 – Plamica z uczulenia na własne krwinki
 – Szkorbut

Objawy skaz krwotocznych naczyniowych

Krwawienia z miejsc naczyniakowatych, głównie twarzy:
 • nosa
 • warg
 • błony śluzowej jamy ustnej
 • czasem pod paznokciami
 • na stopach

Leczenie skaz krwotocznych naczyniowych

 • Hamowanie krwawień za pomocą ucisku lub elektrokoagulacji, a w narządach wewnętrznych poprzez zabiegi operacyjne, radioterapię.
 • Podawanie preparatów hamujących krwawienie.
 • Leczenie współistniejącej niedokrwistości.                                           

Objawy skaz krwotocznych nabytych

 • zmiany skórne
 • zmiany stawowe
 • zmiany narządów jamy brzusznej( bóle, krwawienia), zmiany nerek (krwiomocz, białkomocz, zapalenie)
 • zakażenia górnych dróg oddechowych
 • osłabienie, bóle głowy
 • stany podgorączkowe
 • zlewające się wykwity wysiękowe, rumieniowe lub pokrzywkowe, następnie krwotoczne wybroczyny
 • zmiany te dotyczą głównie kończyn dolnych, okolic okołostawowych

Postępowanie teraputyczne w skazach nabytych

1.  Zapewnienie spokoju.
2.  Ograniczenie wysiłku.
3.  Antybiotykoterapia.
4.  Kortykosterydy, Prednizolon (60 mg/dobę).
5.  Odstawienie środka uczulającego: produktu spożywczego lub leku.

Tombocytopatie - objawy

 • krwawienia skórno-śluzówkowe
 • wylewy do mięśni, narządów wewnętrznych
 • uporczywe krwotoki z nosa
 • powtarzające się i krwawienia z dróg rodnych kobiet

Trombocytopatie - leczenie

 • Przetaczanie płytek krwi.
 • Podawanie kortykosterydów.
 • Przeciwwskazane podawanie niesterydowych leków przeciwzapalnych, głównie Aspiryny.

Skazy krwotoczne osoczowe:

1.  Wrodzone:
 • niedobory czynników krzepnięcia (VIII i IX)
2.  Nabyte:
 • z niedoboru protrombiny
 • w chorobach wątroby
 • w wyniku pojawienia się we krwi patologicznych antykoagulantów
 • w zespołach wewnątrznaczyniowego wykrzepiania

Skazy z niedoborów czynnikow krzepnięcia - objawy:

 • krwiaki podskórne, śródmięśniowe, narządowe
 • wylewy dostawowe
 • zniekształcenia stawów
 • skłonność do krwotoków po urazach

Skazy z niedoborów czynnikow krzepnięcia - leczenie:

W profilaktyce i leczeniu krwawień w Hemofilii A i Hemofilii B stosuje się:
 • liofilizowane koncentraty czynnika VIII i IX wytwarzane z ludzkiego osocza (koncentraty osoczopochodne)
 • liofilizowane koncentraty czynnika VIII i IX wytwarzane metodami inżynierii genetycznej (koncentraty rekombinowanego czynnika VIII i IX)
 • desmopresyna (DDAVP) – w Hemofilii A
 • leki wspomagające: antyfibrynolityczne, miejscowe środki hemostatyczne

Skazy krwotoczne płytkowe

1. Małopłytkowe – trombocytopenie:
 • ž związane ze zmniejszonym wytwarzaniem płytek krwi
 • ž związane ze zwiększonym niszczeniem płytek
 • ž związane z nieprawidłowym rozmieszczeniem płytek
 • ž związane z utratą płytek
2. Skazy związane z zaburzeniami funkcji:
 • ž   trombocytopatie

Skazy krwotoczne płytkowe - objawy:

 • krwawienie z błon śluzowych nosa, dziąseł, przewodu pokarmowego, dróg moczowych, spojówek oraz siatkówki
 • wylewy do opłucnej, otrzewnej
 • wynaczynienia do opon mózgowych, mózgu
 • wylewy do ośrodkowego układu nerwowego
 • wybroczyny skórne
 • obfite miesiączki
 • łatwość występowania krwawień nawet po nieznacznych urazach
 • gorączka
 • ogólne osłabienie
 • bóle głowy
 • bóle mięśniowo- stawowe

Skazy krwotoczne płytkowe - leczenie:

 • Podawanie kortkosterydów.
 • Przetaczanie płytek krwi.
 • Podawanie flawonoidów ( poprawiających stan naczyń) i witaminy C.

Skazy krwotoczne płytkowe - postępowanie terapeutyczne

1.  Ochrona pacjenta przed urazami (ewentualnie zastosowanie reżimu łóżkowego).
2.  Nie stosować iniekcji domięśniowych, unikać iniekcji dożylnych i podskórnych, a w razie konieczności zastosować opatrunek uciskowy.
3.  Uważnie monitorować pacjenta  podczas i po transfuzji: RR, tętno, temperatura, samopoczucie.
4.  Przy pomiarze RR mankietu nie pompować za mocno i długo nie trzymać.
5. Obserwacja chorego pod kątem:
 • krwawienia w obrębie skóry i błon śluzowych
 • krwi w stolcu i moczu
6.  Obserwacja stanu świadomości  senność, bóle głowy, zaburzenia widzenia wskazują na możliwość krwawienia do Ośrodkowego Układu  Nerwowego.
7.  Kontrola reakcji źrenic na światło.

Skazy krwotoczne płytkowe - postępowanie terapeutyczne w postaciach ostrych białaczki, czy chłoniaka:

1.  Izolowanie i ochrona pacjenta przed zakażeniami.
2.  Wyjaśnienie pacjentowi i jego rodzinie konieczności stosowania środków ochronnych, min. przestrzegania zasad higieny; stosowania środków odkażających do kąpieli czy toalety jamy ustnej.
3.  Poinstruowanie pacjenta o konieczności samoobserwacji (pod kontem krwawień, zapalenia błon śluzowych, czy innych objawów),
4.  Profilaktyka krwotoków – unikania urazów.
5.  Profilaktyka zapalenia płuc.

Edukacja chorego:

Edukacja pacjenta odnośnie stylu życia:
 • unikania krwawień, przez unikanie upadków, zakaz masaży, zakaz stosowania gorących kąpieli, zakaz noszenia sznurowanego ubrania, zbyt uciskającego,
 • należy chorego uprzedzić, że nie może przyjmować leków hamujących agregację płytek krwi (np. kwasu acetylosalicylowego),
 • unikania iniekcji domięśniowych, dożylnych i podskórnych,
 • poinformowanie o konieczności wykonywania badań kontrolnych i pozostawania pod kontrolą opieki ambulatoryjnej lub hospicyjnej w zależności od stopnia zaawansowania choroby.
Źródła:
1.  Gajewski P. (red.): Interna Szczeklika. Podręcznik chorób wewnętrznych. Medycyna Praktyczna, Kraków 2013.
2.  Maruszak J., Sądowska S.: Wielka Encyklopedia Zdrowia od A do Z. Wydawnictwo Literat, Toruń 2010.
3.  https://pixabay.com/pl/photos/czerwona-krwinka-statek-rura-4256711/

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.