Budowa chemiczna organizmów (14)

Makroelementy – rola, występowanie, objawy niedoboru u zwierząt, człowieka i roślin.
Podział, budowa i funkcje węglowodanów (cukry, cukrowce)
Kwasy nukleinowe: DNA i RNA
Nukleotydy – budowa i funkcje
Budowa białek (protein)
Podział białek
Właściwości białek: koagulacja, peptydacja oraz denaturacja
Przykłady białek i ich funkcje
Budowa, podział i funkcje lipidów
Lipidy proste
Karotenoidy
Sterydy (steroidy)
Lipidy złożone (fosfolipidy i glikolipidy)
Właściwości biologiczne, fizyczne i chemiczne wody