Stan przedrzucawkowy: czynniki ryzyka, postacie, objawy, rozpoznanie oraz postępowanie lecznicze

Preeklampsja (stan przedrzucawkowy) to ciśnienie krwi ≥140/90 mm Hg stwierdzone po 20. tygodniu ciąży u kobiet z poprzednio prawidłowym ciśnieniem, u których występuje białkomocz (≥300 mg białka w 24 godzinnej zbiórce moczu).
Mianem rzucawki określa się wystąpienia stanu drgawkowego u kobiet z preeklampsją (po wykluczeniu innych przyczyn).

Czynniki ryzyka wystąpienia stanu przedrzucawkowego:

 • wiek < 20 r.z lub >40r.z
 • pierwiastka
 • nadciśnienie przewlekle
 • układowy toczeń trzewny
 • cukrzyca
 • choroby nerek
 • stan przedrzucawkowy/rzucawka w poprzedniej ciąży lub najbliższej rodzinie (matka,  siostra)
 • ciąża mnoga
 • ciążowa choroba trofoblastyczna
 • obrzęk płodu

Powikłania ciężkiego stanu przedrzucawkowego:

1.  U matki:
 • niewydolność nerek
 • niewydolność układu krążenia
 • DIC
 • encefalopatia nadciśnieniowa
2.  U płodu:
 • zgon wewnątrzmaciczny
 • wcześniactwo i jego konsekwencje
 • zahamowanie wewnątrzmacicznego wzrostu
 • przedwczesne oddzielenie się łożyska
 • niedotlenienie wewnątrzmaciczne

Rozpoznanie stanu przedrzucawkowego:

1.  Objawy podmiotowe:
 • ból głowy
 • zaburzenia widzenia
 • ból w nadbrzuszu lub w prawym podżebrzu
 • nudności i wymioty
 • duszność
 • oliguria
 • nagle pojawienie się obrzęków uogólnionych i wzrost masy ciała
 • ciągły ból brzucha (przedwczesne oddzielenie się łożyska?)
 • nieprawidłowe odczuwanie ruchów płodu
 • skurcze macicy
2.  Objawy przedmiotowe:
 • podwyższone ciśnienie tętnicze krwi
 • skurcz naczyń siatkówki
 • bolesność w prawym podżebrzu
 • wzrost napięcia macicy
 • zaburzenia tętna płodu
 • uogólnione obrzęki
3.  Objawy laboratoryjne:
 • wzrost hematokrytu
 • białkomocz >300 mg/dobę  lub obecność w pojedynczej próbce
 • stężenie kwasu moczowego > 5mg% w surowicy krwi
 • stężenie kreatyniny >0,9 mg%
 • podwyzszonne stężenie enzymów wątrobowych
 • liczba płytek <100000 /mm3
 • zaburzenia w układzie krzepnięcia:
  • wydłużony czas protrombinowy
  • obniżone stężenie fibrynogenu
  • wzrost stężenia D-dimerow

Postępowanie w stanie przedrzucawkowym:

Jedynym skutecznym  leczeniem  stanu  przedrzucawkowego/rzucawki  jest  ukończenie ciąży.
Powinno ono nastąpić tym wcześniej, im cięższy  przebieg choroby. Po 34 tygodniu ciąży w każdym przypadku stanu przedrzucawkowego należy rozważyć  ukończenie ciąży.
 
 

Łagodna postać stanu p/rzucawkowego

1.  Leczenie ambulatoryjne- tylko pacjentki współpracujące:
 • wypoczynek w łóżku
 • regularna kontrola ciśnienia tętniczego krwi
 • ocena stanu płodu (NST KTG,  profil biofizyczny 2x w tygodniu)
2.  Leczenie szpitalne:
 • wypoczynek w łóżku
 • normalna dieta
 • kontrola ciśnienia  co 4 godziny
 • codzienne ważenie, ocena diurezy dobowej, ruchów płodu, białkomoczu dobowego, KTG
 • 2 razy w tygodniu: hematokryt, liczba płytek, ASPAT
 • 2 razy w  m-cu: ocena wzrastania płodu [USG]
 

Ciężka postać stanu przedrzucawkowego–> hospitalizacja

 • stabilizacja stanu ciężarnej
 • po 34 tygodniu – poród
 • przed 34 tygodniem -postępowanie wyczekujące pod warunkiem prawidłowej kontroli ciśnienia tętniczego krwi
 • reżim łóżkowy
 • kontrola ciśnienia tętniczego najrzadziej co 4 godziny
 • codzienna kontrola: masy ciała, morfologia krwi, ASPAT, LDH, bilirubina, białkomocz dobowy
 • codziennie ocena stanu płodu :liczenie ruchów, NST, KTG
 • 28-32 tydzień: sterydy w celu profilaktyki RDS
 • leczenie hipotensyjne
 • profilaktyka napadu rzucawki: MgSO4 -[4-5 g i.m.] po 2-2,5 g i.m. do każdego pośladka 

WSKAZANIA DO UKOŃCZENIA CIĄŻY (niezależnie od jej zaawansowania):

 • nieskuteczność farmakologicznej kontroli ciśnienia tętniczego
 • liczba płytek <100000/mm3
 • postępujące pogorszenie funkcji wątroby i nerek
 • utrzymujący się silny ból głowy, zaburzenia widzenia
 • ból w nadbrzuszu lub prawym podżebrzu, nudności, wymioty
 • przedwczesne oddzielenie się łożyska
 • znaczne ograniczenie wzrostu płodu
 • nieprawidłowe wyniki monitorowania stanu płodu

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.