Sukcesja

Sukcesja – kierunkowe zmiany zachodzące w ekosystemie, prowadzące do powstania nowego ekosystemu lub przekształcenia istniejącego ekosystemu.