Sukulent

Sukulent – roślina przystosowana do życia w suchym środowisku – dzięki zdolności do gromadzenia wody w komórkach miękiszowych.