Sprawdź!

UWAGA! W roku szkolnym 2018/2019 egzamin maturalny w „starej” formule zostanie przeprowadzony po raz ostatni dla absolwentów liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum   uzupełniającego. Absolwenci ww. typów szkół, którzy w 2019 r. nie zdadzą egzaminu maturalnego w „starej” formule, będą zobowiązani w 2020 r. przystąpić do egzaminu maturalnego w „nowej” formule w pełnym zakresie.

MATURA GŁÓWNA

10 maj  piątek

godz. 9:00

biologia – pp

biologia – pr

Egzamin maturalny w terminie dodatkowym

dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na
przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie

7 czerwiec piątek

godz. 9:00

biologia – pp

biologia – pr

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach

4 lipca czwartek

 

NOWA MATURA

Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu odpowiednio dyrektorowi macierzystej szkoły albo dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w określonych poniżej terminach.

do kogo
składa?
do kiedy?
(deklaracja
wstępna)
do kiedy?
(deklaracja
ostateczna)
Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu
maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2019 r.
do dyrektora
szkoły
macierzystej
do 1 października
2018 r.
do 7 lutego
2019 r.
Absolwent, który ukończył LO w latach szkolnych
2014/2015 – 2017/2018; absolwent, który ukończył technikum lub szkołę artystyczną
w latach szkolnych 2015/2016 – 2017/2018
do dyrektora
szkoły
macierzystej
do 1 października
2018 r.
(nieobowiązkowo)
do 7 lutego
2019 r.
Absolwent, który ukończył LO w latach szkolnych
2014/2015 – 2017/2018, i absolwent technikum, który ukończył szkołę w latach szkolnych 2015/2016 – 2017/2018, i zamierza ubiegać się o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył, wskazanej przez dyrektora OKE
do dyrektora
szkoły
macierzystej
do 31 grudnia
2018 r.
Absolwent, który ukończył LO w latach szkolnych
2014/2015 – 2017/2018, lub absolwent, który ukończył technikum w latach szkolnych
2015/2016 – 2017/2018, ale jego szkoła została zlikwidowana lub przekształcona oraz
absolwent uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie
do dyrektora
OKE
do 31 grudnia
2018 r.
Osoba posiadająca świadectwo ukończenia szkoły
uzyskane za granicą; osoba, która po 1 września 2016 r. uzyskała/uzyska świadectwo ukończenia szkoły na podstawie egzaminów eksternistycznych
do dyrektora
OKE
do 31 grudnia
2018 r.
Absolwent ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości do dyrektora
OKE
do 31 grudnia
2018 r.
Absolwent ponadpodstawowej szkoły średniej, który posiada świadectwo dojrzałości (matura sprzed 2005 r.) do dyrektora
OKE
 do 31 grudnia
2018 r.

 

STARA MATURA

Absolwent, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu odpowiednio dyrektorowi macierzystej szkoły albo dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w określonych poniżej terminach:

do kogo
składa?
do kiedy?
(deklaracja
wstępna)
do kiedy?
(deklaracja
ostateczna)
Absolwent liceum, który ukończył szkołę w latach
2004/2005 – 2013/2014 (po raz ostatni w 2019 r.) oraz absolwent technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006 – 2014/2015
do dyrektora
szkoły
macierzystej
do 1 października
2018 r.
(nieobowiązkowo)
do 7 lutego
2019 r.
Absolwent liceum, który ukończył szkołę w latach
2004/2005 – 2013/2014 (po raz ostatni w 2019 r.) oraz absolwent technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006 – 2014/2015 i zamierza ubiegać się o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył, wskazanej przez dyrektora OKE
do dyrektora
szkoły
macierzystej
do 31 grudnia
2018 r.
Absolwent liceum, który ukończył szkołę w latach
2004/2005 – 2013/2014 (po raz ostatni w 2019 r.) oraz absolwent technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006 – 2014/2015, ale jego szkoła została zlikwidowana lub przekształcona, oraz osoba, która w roku szkolnym 2015/2016 lub
wcześniej ukończyła LO na podstawie egzaminów
eksternistycznych
do dyrektora
OKE
do 31 grudnia
2018 r.

 

Credits:

https://cke.gov.pl

https://pixabay.com

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.