TRANSLACJA – proces powstawania białka

TRANSLACJA jest to proces prowadzący do powstania białka. Podczas translacji następuje przetłumaczenie sekwencji nukleotydowej w mRNA na sekwencję aminokwasów w  łańcuchu polipeptydowym.
Proces translacji

Gdzie zachodzi translacja (synteza białka)?

Translacja zachodzi:
 • w cytoplazmie
 • na rybosomach

Rybosom - ważne organellum biorące udział w syntezie białka

W translacji rybosom odpowiada za:
 • dopasowanie odpowiedniego aminoacylo-tRNA do kodonu mRNA
 • tworzenie wiązań peptydowych pomiędzy aminokwasami

Cząsteczki tRNA biorące udział w translacji:

 • Aminoacylo-tRNA – cząsteczka tRNA z przyłączonym aminokwasem,
 • Peptydylo-tRNA – cząsteczka tRNA z przyłączonym łańcuchem polipeptydowym.

Budowa rybosomu - miejsca aktywne

Rybosom zawiera 3 miejsca aktywne:
 • miejsce E (ang. exit – wyjście) – miejsce odłączania tRNA
 • miejsce P – miejsce przyłączenia tRNA z wydłużającym się łańcuchem polipeptydowym (peptydylo-tRNA)
 • miejsce A – miejsce przyłączenia tRNA z dołączonym aminokwasem (aminoacylo-tRNA)

Etapy translacji (syntezy białka):

 • INICJACJA – początek translacji
 • ELONGACJA – wydłużanie łańcucha polipeptydowego
 • TERMINACJA – zakończenie translacji

INICJACJA - początek translacji

1.  Do kodonu START w mRNA przyłącza się podjednostka mniejsza rybosomu;
 • Kodonem START zazwyczaj jest AUG.
2.  Do kodonu START przyłącza się również aminoacylo-tRNA z odpowiednim antykodonem i metioniną.
3.  Przyłącza się podjednostka większa rybosomu.

ELONGACJA - wydłużanie łańcucha polipeptydowego

1.  Do miejsca A przyłącza się nowy aminoacylo-tRNA (np. z dołączoną seryną).
2.  Zerwanie wiązania pomiędzy tRNA a aminokwasem.
3.  Aminokwas (metionina) zostaje przeniesiony do miejsca A (do seryny – drugiego aminokwasu).
4.  Powstanie wiązania peptydowego pomiędzy dwoma aminokwasami.
5.  Następuje przesunięcie rybosomu o jeden kodon.
6.  Wolny tRNA przesuwa się na miejsce E i odłącza się od rybosomu.
7.  Przesunięcie się peptydylo-tRNA na miejsce P.

TERMINACJA - zakończenie elongacji

1.  Przyłączenie się czynnika uwalniającego do kodonu STOP.
2.  Zerwanie wiązania pomiędzy tRNA a łańcuchem polipeptydowym.
3.  Dochodzi do uwolnienia tRNA i polipeptydu.
4.  Rybosom rozpada się na podjednostkę dużą i małą.
5.  Odłączają się od niego mRNA i czynnik uwalniający.
Źródła:
1.  Holeczek J., Januszewska-Hasiec B., Kobyłecka J., Stawarz J., Stencel. J.: Teraz Matura 2019. Biologia Tuż przed Egzaminem. Nowa Era, Wydanie II, Warszawa 2017.
2.  Holeczek J., Januszewska-Hasiec B., Kobyłecka J., Stawarz J., Stencel R.: Teraz Matura. Biologia Vademecum, Nowa Era, Warszawa 2015.
3.  https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/3d-czynia-z-medycznego-tla-z-nici-dna_1205473.htm#page=1&query=DNA%203d&position=38

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.