Translacja

Translacja – proces syntezy cząsteczki białka na podstawie informacji znajdującej się na mRNA. Następuje przetłumaczenie języka nukleotydów na język aminokwasów. Proces zachodzi w rybosomach.