Transpiracja

Transpiracja – czynne parowanie wody z części nadziemnych roślin.