Transplantologia (1)

<< Wróć
Transplantacja szpiku kostnego, komórek macierzystych. Przygotowanie biorcy do zabiegu w zależności od rodzaju przeszczepu. Pozyskiwanie szpiku kostnego do transplantacji. Dylematy etyczne współczesnej transplantologii