Transkrypcja

Transkrypcja – proces (syntezy) tworzenia nowego łańcucha mRNA na matrycy DNA. Zachodzi w jądrze komórkowym. Następuje przepisanie informacji genetycznej z jednej z dwóch nici DNA (czyli tzw. nici kodującej) na nić RNA.