Troskliwość Pielęgniarska: podstawy, cechy oraz źródła troskliwości

Według filozofów troska to autentyczny ludzki stan bycia, to wartość interpersonalna i międzyludzka. Ten człowiek może prawdziwie troszczyć się o drugą osobę, który potrafi troszczyć się o siebie, to znaczy poznał siebie, sam doznał twórczej siły troski /Brykczyńska 1993/

Podstaw i źródeł troskliwości można szukać:

 • w filozoficznych dialogach Platona
 • w fenomenologii (Heidegger)
 • w filozofii dialogu Levinasa
 • w filozofii egzystencjonalnej (Sartre, Marcel, Kierkegaard, Nietsche)
 • w filozofii humanistycznej, personalistycznej (opiekun spolegliwy – Kotarbiński)
 • u filozofów Wschodu
 • w religii (przypowieść o miłosiernym Samarytaninie)
 • w duchowości

Znaczące miejsce troskliwość znajduje w:

 • naukach biologicznych
 • psychologii
 • naukach o środowisku
 • pielęgniarstwie (Orem, Watson, Leininger)
 • antropologii, która bada objawy troski w różnych kulturach
 • epistemologii, która bada co trzeba wiedzieć, aby zrozumieć naturę troski
 • pedagogice, która studiuje problem przekazania wartości troski i metody nauczania o trosce
 • ontologii, która bada naturę troski
 • etyce
 • humaniści, poeci, artyści, socjologowie również podejmują tematykę troskliwości i przedstawiają ją w opisach współodczuwania, sympatii, humanizmu, wzajemnej bliskości, dzielenia przeżyć, gotowości do samopomocy

Roach, analizując naturę troski, uważa, że fenomen troski w kontekście pracy pielęgniarskiej składa się z 5 integralnych pojęć:

 • wczucia i empatii
 • kompetencji
 • pewności siebie i zaufania
 • zobowiązania się i zaangażowania się
 • sumienności i uczciwości

Troskliwość pielęgniarska

 • jest znacząca w opiece nad zdrowiem człowieka (F.Nihgtingale)
 • istota, natura, esencja, credo, sedno pielęgniarstwa (M. Leininger)
 • podstawowa idea przewodnia profesjonalizacji, która zapewni pielęgniarstwu wpływ na rozwój cywilizacji i będzie determinować jego wkład do ludzkich społeczności oraz zachowania godności człowieka (Watson)
 • troskliwość i miłość są najbardziej uniwersalnymi i najbardziej tajemniczymi siłami kosmosu, jednoczą najważniejszą i najbardziej uniwersalną energię psychiczną (Watson)
 • troska/troskliwość/troszczenie się/opiekuńcza troskliwość to skupianie na kimś uwagi, zapewnianie mu ochrony i pomocy, opiekowanie się, asystowanie, wspieranie
 • troskliwość dotyczy cech człowieka, jego postaw, dyspozycji, motywów działań w stosunku do tego, kto potrzebuje pomocy i ochrony

Zapewnianie troskliwości wymaga:

 • wiedzy, a także doświadczenia w każdym z poszczególnych rodzajów praktyki
 • sprawności technicznej
 • refleksji
 • pozyskiwania zaufania i wzajemności, rozwijania współdziałania i pobudzania aktywności
 • bycia ekspertem w świadczeniu pomocy specyficznie pielęgniarskiej
 • koncentrowania się wokół człowieka jako całości nie tylko wtedy, kiedy odczuwa on dyskomfort fizyczny i przeżywa stres emocjonalny, jest bezradny i wymaga pomocy, ale także gdy podejmuje swoją codzienną aktywność znaczącą dla życia, zdrowia, samopoczucia, funkcjonowania i rozwoju
 • wrażliwości, współodczuwania i brania pod uwagę wielu znaczących szczegółów
 • wysokiego poziomu moralnego; etyka troski powinna być podstawą relacji pielęgniarka-pacjent; troska jest wskazywana jako podstawowa wartość w etyce zawodowej pielęgniarki; opiekuńcza troskliwość kształtuje moralną świadomość pielęgniarki, jest busolą ukierunkowującą jej postępowanie na dobro i zło
 • znajomości siebie i swoich ograniczeń
 • skupiania uwagi, chronienia i służenia temu, komu się pomaga

Troskliwość opiekuńcza pielęgniarki cechuje się:

 • wrażliwością na ludzkie cierpienie i ból
 • traktowaniem człowieka w sposób zindywidualizowany
 • braniem pod uwagę jego złożonych potrzeb i przeżyć
 • akceptowaniem go takim jakim jest
 • poszanowaniem jego godności
 • okazywaniem szacunku
 • ułatwianiem w dążeniu do samodzielności, a nie okazywaniem swojej przewagi i kontrolowaniem
 • podejmowaniem takich decyzji, które mają u swoich podstaw wysokie kompetencje oraz refleksyjne myślenie
 • darzeniem ludzi ciepłymi uczuciami, okazywaniem tych uczuć w relacjach opiekuńczych
 • lubieniem ludzi w taki sposób, że ich różne problemy i trudności nie pozostają pielęgniarce obojętne
 • zainteresowaniem się ludźmi, angażowaniem się w świadczeniu opiekuńczej pomocy
 • stałą gotowością do dawania tego, co człowiek najbardziej potrzebuje
 • skupianiem uwagi na szczegółach w zapewnianiu pomocy
 • starannością
 • znajomością i rozumieniem tego komu pomaga oraz jego problemów zdrowotnych

Korzyści z filozofii troski:

 • prowadzi do wzbogacenia zarówno pielęgniarki, jak i tych, którymi się opiekuje (rozwija wyobraźnię, pozwala przełamywać utarte schematy, unikać automatycznego systematyzowania, generalizowania, klasyfikowania, szufladkowania, unikania błędów)
 • poprawia jakość pracy pielęgniarki
 • doskonali profesjonalną indywidualność

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.