Turgor

Turgor – stan jędrności komórki na wskutek wypełnienia jej wodą.