Układ krwionośny otwarty

Układ krwionośny otwarty – występuje u zwierząt bezkręgowych. Płynem transportującym substancje jest hemolimfa. Hemolimfa wylewa się z naczyń krwionośnych do jam ciała.