Układ krwionośny zamknięty

Układ krwionośny zamknięty – występuje u pierścienic oraz u wszystkich kręgowców. Płynem transportującym substancje jest krew. Krew stale krąży w naczyniach krwionośnych.