Wektor

(1) Wektor – czynnik (w postaci wirusa lub plazmidu) wykorzystywany do wprowadzenia obcego genu do komórki.
(2) Wektor – organizm przenoszący pasożyta, umożliwiając rozprzestrzenianie się zakażenia.