Zakłady opieki zdrowotnej: szpitale, zakłady opiekuńczo pielęgnacyjne, domy opieki społecznej, przychodnie, ośrodki zdrowia, poradnie

Definicja zakładu opieki zdrowotnej ZOZ

Zakłady opieki zdrowotnej są to zespoły osób i środków majątkowych wyodrębnione organizacyjnie, utworzone i utrzymywane w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia.

Tworzenie ZOZ

Zakład opieki zdrowotnej może być utworzony przez:

 • naczelny lub centralny organ administracji rządowej
 • wojewodę
 • organ gminy
 • przedsiębiorstwo państwowe (PKP)
 • państwową uczelnię
nosi wówczas nazwę publicznego zakładu opieki zdrowotnej
 
Jeśli ZOZ zostaje utworzony przez:
 • kościół lub związek wyznaniowy
 • pracodawcę
 • fundację
 • samorząd zawodowy
 • spółkę nie mającą osobowości prawnej
nosi nazwę niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej

Szpital

 • System pawilonowy lub jednobudynkowy;
 • Jedno lub wieloimienny.

 

Wyposażenie:
 • oddział szpitalny
 • zakład diagnostyki
 • apteka
 • punkt krwiodawstwa
 • centralna serylizatornia
 • centralna stacja przygotowania łóżek
 • kuchnia
 • pralnia
 • spalarnia odpadów

Zakład pielęgnacyjno opiekuńczy

Zakład pielęgnacyjno opiekuńczy udziela całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych pacjentom nie wymagających hospitalizacji. Jest on przeznaczony dla:
 • dla osób w okresie rekonwalescencji po leczeniu szpitalnym
 • samotni i chorzy nie wymagający hospitalizacji
 • osób , które nie mogą pozostawać bez opieki

Dom pomocy społecznej

Do domu opieki kieruje się na podstawie:
 • pisemnego wniosku osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela
 • wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego opinii ośrodka opieki społecznej
 • decyzji o przyznaniu zasiłku stałego lub renty socjalnej

Przychodnia, ośrodek zdrowia, poradnia

Przychodnie, ośrodki zdrowia, poradnie to zakłady opieki zdrowotnej udzielające świadczeń w zakresie podstawowej i specjalistycznej w warunkach ambulatoryjnych lub domowych.
 
 Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej:
 • lecznicze
 • diagnostyczne
 • profilaktyczne
 • rehabilitacyjne
 • pielęgnacyjne

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.