Zakres i charakter danych o pacjenci pozyskiwanych przez pielęgniarkę

Dawca i biorca pielęgnowania

Pielęgniarka – pielęgniarz to tytuł zawodowy osoby, która ukończyła obowiązujący w kraju program kształcenia (ustawa z dnia 5 lipca 1996 roku).

Wykonywanie zawodu polega na udzielaniu świadczeń:

  • pielęgnacyjnych
  • zapobiegawczych
  • diagnostycznych
  • leczniczych
  • rehabilitacyjnych
  • z zakresu promocji zdrowia

Świadczenia rehabilitacyjne:

1.  Prowadzenie rehabilitacji przyłóżkowej w celu zapobiegania powikłaniom wynikającym z unieruchomienia;
2.  Prowadzenie usprawnienia ruchowego (siadania, wstawanie, pionizacja, nauka chodzenia, nauka samoobsługi);
3.  Prowadzenie aktywizacji podopiecznych z wykorzystaniem elementów terapii zajęciowej;
4.  Prowadzenie instruktażu w zakresie treningu pęcherza moczowego u chorych z problemami nietrzymania moczu;
5.  Prowadzenie instruktażu w zakresie hartowania i kształtowania kikuta amputowanej kończyny;
6.  Wnioskowanie o objęcie opieka społeczną.

Świadczenia zapobiegawcze:

1.  Prowadzenie poradnictwa w zakresie samoopieki w życiu z chorobą i niepełnosprawnością w stosunku do chorego i jego rodziny;
2.  Psychoedukację chorych z zaburzeniami psychicznymi i uzależnieniami oraz ich rodzin;
3.  Prowadzenia poradnictwa z zakresu żywienia dorosłych oraz dzieci zdrowych;
4.  Prowadzenie poradnictwa w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi z grup dyspanseryjnych;
5.  Pielęgnowanie skóry i błon śluzowych z zastosowaniem środków farmaceutycznych i materiałów medycznych;
6.  Wykonywanie szczepień ochronnych w ramach kalendarza szczepień i na zlecenie właściwych jednostek organizacyjnych i wystawianie zaświadczeń.

Świadczenia diagnostyczne i lecznicze:

1.  Ustalenie diety w żywieniu ludzi chorych w oparciu o obowiązujące w tym zakresie wytyczne;
2.  Dobór i wykorzystanie różnych technik karmienia chorych;
3.  Zakładanie zgłębnika do żołądka i odbarczanie treści;
4.  Zakładanie cewnika do pęcherza moczowego i płukanie pęcherza;
5.  Wykonywanie zabiegów doodbytniczych;
6.  Dobór sposobów i opatrywanie ran, odleżyn do III° oraz przetok;
7.  Zdejmowanie szwów;
8.  Doraźne podawanie tlenu;
9.  Wykonywanie kaniulacji żył obwodowych;
10. Stawianie baniek;
11. Podawanie dożylne leków oraz kroplówek w ramach postępowania w resuscytacji według obowiązujących standardów postępowania w stanach naglących;
12. Doraźną modyfikację dawki leczniczej leku p/bólowego i leków stosowanych w celu łagodzenia innych dokuczliwych objawów (duszność, nudności, wymioty) u chorych objętych opieką paliatywną;
13. Wykonanie intubacji dotchawiczej;
14. Wykonanie defibrylacji;
15. Zastosowanie unieruchomienia przy złamaniach kości.

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.