Przyczyny i skutki eutrofizacji wód. Sposoby ochrony wody przed zanieczyszczeniami.

Woda ma zdolność do samooczyszczania się. W wodzie żyją organizmy rozkładające różne substancje. Współcześnie ilość ścieków pochodzących z rolnictwa, przemysłu, gospodarstw domowych znacznie przekracza możliwości ich rozkładu przez organizmy wodne. Do wód spływają również pestycydy i nawozy sztuczne co znacznie wpływa na zanieczyszczenie wód.

Eutrofizacja (przeżyźnienie)

 • Eutrofizacja to zwiększenie żyzności zbiorników wodnych.
 • Ścieki oraz nawozy sztuczne są bardzo dobrym nawozem dla żyjących w wodzie glonów.
 • Dochodzi do nadmiernego rozwoju glonów i powstanie tzw. zakwitu wód.
 • Większość organizmów wymiera na wskutek braku tlenu.
 • Jednocześnie bardzo dobre warunki do rozwoju zyskują bakterie beztlenowe (destruenci), które produkują siarkowodór, amoniak i metan.
 • Nadmiar obumarłego fitoplanktonu opada na dno zbiornika wodnego, prowadząc do zwiększenia liczebności bakterii beztlenowych (destruentów)
 • Podniesienie temperatury wody wpływa na wzrost eutrofizacji.

Skutki zanieczyszczeń wód:

 • Zachwianie równowagi ekologicznej.
 • Zmniejszenie ilości tlenu w wodzie na wskutek zbyt intensywnej aktywności drobnoustrojów zużywających tlen.
 • Gwałtowny rozwój fitoplanktonu (roślinności wodnej).
 • Wzrost umieralności tlenolubnych zwierząt.
 • Deficyt tlenowy prowadzący do zahamowania rozkładu materii organicznej.
 • Spadek bioróżnorodności na wskutek skażenia wody substancjami chemicznymi, radioaktywnymi oraz drobnoustrojami chorobotwórczymi.
 • Negatywny wpływ metali ciężkich na łańcuch pokarmowy. Metale ciężkie kumulują się w organizmach  – na każdym poziomie troficznym ich stężenie w organizmach rośnie. Metale ciężkie wykazują silne działanie rakotwórcze.

Wody zanieczyszczone są głównie przez substancje:

 • lotne: CO2, CO, SO2, H2S, HCl, Cl, NO2
 • stałe: sole metali ciężkich miedzi, cynku, ołowiu oraz związki fosforu, sodu i potasu.
 • ciekłe: benzyna, detergenty, oleje, smary, ropa naftowa, fenol, sól, H2SO4, H2SO3, wypłukiwane z gleby związki z nawozów sztucznych

W ocenie czystości wód bierze się pod uwagę:

 • barwę
 • zapach
 • przejrzystość
 • pH
 • obecność boindykatorów

Przyczyny degradacji/zanieczyszczeń wód

 • Wylewanie do zbiorników wodnych: jezior i rzek, ciepłej wody z elektrowni i zakładów przemysłowych. Prowadzi to do wyginięcia organizmów o niewielkiej tolerancji na zmiany temperatury wody.
 • Przedostawanie się do wód zanieczyszczeń z nielegalnych wysypisk.
 • Przedostawanie się do wód pestycydów oraz ścieków. 
 • Niedostateczne wyposażenie w urządzenia oczyszczające.

Ochrona wód polega na:

 • Budowaniu nowoczesnych oczyszczalni ścieków i unieszkodliwianie osadów ściekowych.
 • Budowaniu składowisk odpadów bezpiecznych dla środowiska
 • Ograniczenie stosowania sztucznych nawozów w rolnictwie.
 • Stosowanie w przemyśle nowych technologii, niezanieczyszczających środowiska.
 • Zabezpieczenie hałd i wysypisk.
 • Napowietrzanie wód stojących.
Źródła:
1.  Fuerst J.: Biologia. Vademecum liceum, technikum. Wydawnictwo GREG, Kraków 2008. 
2.  Holeczek J., Januszewska-Hasiec B., Kobyłecka J., Stawarz J., Stencel. J.: Teraz Matura 2019. Biologia Tuż przed Egzaminem. Nowa Era, Wydanie II, Warszawa 2017.
3.  Holeczek J., Januszewska-Hasiec B., Kobyłecka J., Stawarz J., Stencel R.: Teraz Matura. Biologia Vademecum, Nowa Era, Warszawa 2015.
4.  Pyłka Gutowska E.: Vademecum Maturzysty Biologia, Wyd. „Oświata”, Warszawa 2002.
5.  https://pixabay.com/pl/photos/zanieczyszczenia-4286704/

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.