Zawał mięśnia sercowego – przyczyny, objawy, leczenie.

Co to jest zawał serca?

Zawał serca jest to martwica komórek mięśniowych określonego obszaru serca, wywołana zamknięciem światła naczynia wieńcowego najczęściej w wyniku pęknięcia blaszki miażdżycowej.
Zawał serca jest jedną z najbardziej znanych i najbardziej dramatycznych postaci choroby wieńcowej. W krajach rozwiniętych zawał serca jest jedną z najczęstszych przyczyn zgonów.
Może wystąpić w każdym obszarze mięśnia sercowego, najczęściej występuje w obrębie ściany lewej komory.
 
Zawał może obejmować:
 • całą grubość mięśnia (zawał pełnościenny) lub
 • warstwę podwsierdziową (zawał niepełnościenny – zawał bez załamka Q w zapisie EKG).

Co jest bezpośrednią przyczyna zawału?

Ponad 90% zawałów mięśnia sercowego spowodowanych jest całkowitym zamknięciem światła tętnicy wieńcowej przez zakrzep powstały w wyniku pęknięcia blaszki miażdżycowej zwężającej tętnicę.
 
 • Wskutek zaawansowanej miażdżycy dochodzi do powstania płytki miażdżycowej w ścianach tętnic.
 • Z czasem może dojść do pęknięcia tej płytki – przeważnie nie daje się ustalić, dlaczego doszło do pęknięcia.
 • Gdy płytka miażdżycowa pęknie dochodzi do powstawania zakrzepów w tym miejscu, niekiedy z zamknięciem przez te zakrzepy światła całej tętnicy, co powoduje przerwanie przepływu krwi.
 • Krew płynąc do tkanek poprzez tętnice odżywia jak wiadomo te tkanki. Jeśli tętnica zostanie zamknięta przez zakrzep powstały wskutek procesu związanego z pęknięciem płytki miażdżycowej może dojść do martwicy niedożywianych tkanek, a więc zawału obszaru narządu zaopatrywanego przez to naczynie.
 • Konsekwencje niedokrwienia zależą od stopnia ograniczenia przepływu krwi przez dany obszar mięśnia oraz czasu trwania niedokrwienia. Stosunkowo często zawał jest pierwszym objawem choroby wieńcowej.
 • Inne, rzadsze mechanizmy ostrego zawału serca to np. skurcz tętnicy wieńcowej, zatory, zapalenie tętnic wieńcowych – są to jednak rzadkie przyczyny.
 • Czasami momentem prowokującym zawał jest duży wysiłek fizyczny, innym razem stres emocjonalny, duże wahania ciśnienia tętniczego lub przebyty uraz. 
 • Zawały serca występują częściej wczesnym rankiem (40% zawałów miedzy godziną 6.00 a 12.00), co może być spowodowane większą skłonnością zakrzepową krwi o tej porze doby i zwiększonym poziomem katecholamin.

Do innych przyczyn mogących spowodować zawał serca należą:

 • skurcz tętnicy wieńcowej
 • wrodzona wada naczyń wieńcowych
 • zmiany zatorowo-zakrzepowe w tętnicach wieńcowych
 • kardiomiopatia przerostowa
 • wady zastawek serca
 • zatrucie czadem,przedawkowanie narkotyków (np. amfetaminy)

Objawy zawału serca

 • ból zlokalizowany w klatce piersiowej i trwający ponad 20 minut;
 • rozlany charakter bólu (tzn. nie można wskazać palcem jednego miejsca, w którym boli);
 • promieniowanie bólu do lewej strony klatki piersiowej, lewej ręki, ramion, szyi, żuchwy, górnej części brzucha. Chorzy określają często ten ból jako „gniotący, miażdżący, duszący, dławiący;
 • wrażenie ciasnoty w klatce piersiowej;
 • niepokój, strach przed śmiercią;
 • chłodna, blada skóra, zimny pot;
 • czasem nudności i wymioty;
 • często nieregularny puls.
15 – 25% zawałów serca daje nietypowe, niewielkie dolegliwości lub przebiega zupełnie bezbólowo (tzw. „nieme zawały”). Najczęściej zawały bezbólowe występują u osób chorych na cukrzycę, u których neuropatia cukrzycowa jest przyczyną zmniejszonej percepcji bólu.
 
Zdarza się, że zawał serca objawia się w sposób dramatyczny: nagłym zatrzymaniem krążenia i nagłym zgonem sercowym (migotanie komór, wymagające defibrylacji).

Powikłania zawału serca

Wczesne:
 • zgon
 • wstrząs
 • zaburzenia rytmu i przewodnictwa
 • ostra niewydolność krążenia
 • pęknięcie ściany serca
Późne:
 • tętniak serca
 • przewlekła niewydolność krążenia
 • powikłania zatorowo-zakrzepowe
 • zespół ramię-ręka
 • zespół pozawałowy Dresslera

Niezbędna natychmiastowa pomoc

 • Pacjent z zawałem wymaga ścisłego intensywnego nadzoru lekarskiego!
 • Nie należy zwlekać z wezwaniem pogotowia, gdy ból wieńcowy nie mija po 2 – 3 tabletkach nitrogliceryny. Ból zamostkowy trwający dłużej niż 20 minut nasuwa podejrzenie, iż jest objawem zawału serca. Przy podejrzeniu objawów zawału należy natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe.
 • Najniebezpieczniejszy okres to pierwsze 72 godziny. Umiera wtedy wielu pacjentów. Zawał jest bardzo niebezpieczny dla życia.
 • Martwica części mięśnia serca, to uszkodzenie mogące mieć wiele bardzo poważnych następstw – zaburzenia rytmu, niewydolności serca, pękniecie mięśnia serca, zatrzymanie pracy serca.
 • Często niezbędne są zaawansowe zabiegi reanimacyjne (ALS – advanced life suport), które wykonuje zespół pogotowia ratunkowego (podanie dożylne leków, defibrylacja elektryczna).

Wstępne postępowanie medyczne

 • Jeżeli istnieje podejrzenie zawału należy ułożyć chorego na plecach, na twardym podłożu.
 • Dokonać pomiarów tętna, ciśnienia krwi oraz podłączyć do stałego monitoringu.
 • Wykonać EKG.
 • Zapewnić stały dostęp do żyły poprzez założenie wenflonu lub w cięższych przypadkach wkłucia centralnego.
 • Podać tlen, który powinien być nawilżony i podawany z prędkością 2-4 litrów na minutę.
 • Należy pobrać krew do badań oraz walczyć z bólem.

Jak lekarze upewniają się, że to zawał?

 • Wykonuje się przede wszystkim badanie EKG. EKG umożliwia ponadto rozpoznanie lokalizacji martwicy mięśnia serca (która ściana serca uległa zawałowi) i zorientowanie się, która tętnica wieńcowa uległa krytycznemu zwężeniu. Ma to znaczenie przy dalszym leczeniu.
 • Ponadto oznacza się we krwi obecność substancji uwalnianych z uszkodzonych komórek mięśnia serca: mioglobina, troponina, CK-MB.
 • Cennym badaniem jest też echokardiografia (tzw. „echo serca”), zwłaszcza, gdy konieczne jest różnicowanie zawału serca z innymi chorobami powodującymi bóle w klatce piersiowej (np. tętniakiem rozwarstwiającym aorty).

Leczenie zawału

Leczenie jest skomplikowane. Polega na udrożnieniu zatkanej tętnicy. Przy braku przeciwwskazań stosuje się odpowiednie leki fibrynolityczne „rozpuszczające” skrzep w tętnicy oraz leczenie zabiegowe (angioplastyka tętnic wieńcowych). Stosuje się ponadto leczenie przeciwbólowe oraz przeciwkrzepliwe.

Kto jest narażony na zawał? Jakie są czynniki ryzyka?

Czynnikami ryzyka (przyspieszającymi i nasilającymi tempo rozwoju miażdżycy) niepoddającymi się kontroli człowieka, tzw. niemodyfikowalnymi są:
 • uwarunkowania genetyczne
 • płeć (częściej chorują mężczyźni)
 • zanieczyszczenie środowiska
 • stres psychospołeczny
 • wiek
Grupa czynników ryzyka, na które można wywierać wpływ – poprzez to zmniejszać ryzyko rozwoju miażdżycy, a tym samym ryzyko zawału serca:
 • niewłaściwe odżywianie
 • otyłość
 • cukrzyca
 • palenie tytoniu
 • braku ruchu
 • stres
 • nadciśnienie tętnicze

 

Pełny sukces w zapobieganiu miażdżycy i zawałowi serca będzie łatwiejszy do osiągnięcia, jeśli będzie się zwalczać wiele czynników jednocześnie.
W przypadku wątpliwości, co do postępowania zdrowotnego należy udać się po poradę do lekarza. Również w razie problemów zdrowotnych należy zgłosić się do lekarza. Lekarz ma wiedzę dotyczącą chorób, ich profilaktyki i leczenia. Tylko porada lekarska oparta na osobistym zbadaniu pacjenta, wywiadzie chorobowym i badaniach dodatkowych zawsze gwarantuje leczenie bezpieczne, takie, które może dać pożądany efekt.
Źródła:
1.  Gajewski P. (red.): Interna Szczeklika. Podręcznik chorób wewnętrznych. Medycyna Praktyczna, Kraków 2013.
2.  Maruszak J., Sądowska S.: Wielka Encyklopedia Zdrowia od A do Z. Wydawnictwo Literat, Toruń 2010.
3.  https://pl.freepik.com/premium-zdjecie/choroba-niedokrwienna-serca-zawal-miesnia-sercowego-mi_2637600.htm#page=1&query=myocardial%20infarction&position=27

One comment

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.