Zmienność

Zmienność organizmu:
(1) różnorodność form w obrębie jednego gatunku.
(2) występowanie różnic między osobnikami należącymi do jednego gatunku.
 
Źródła:
1.  Fuerst J.: Biologia. Vademecum liceum, technikum. Wydawnictwo GREG, Kraków 2008.
2.  Holeczek J., Januszewska-Hasiec B., Kobyłecka J., Stawarz J., Stencel R.: Teraz Matura. Biologia Vademecum, Nowa Era, Warszawa 2015.