Żwacz

Żwacz – jeden z czterech żołądków u przeżuwaczy, w którym bytują bakterie rozkładające celulozę.