Zygota

Zygota – komórka powstała w wyniku zapłodnienia.