Żyły

Żyły – naczynia krwionośne prowadzące krew od tkanek do serca, w dużym krwiobiegu. W dużym krwiobiegu zawierają krew odtlenowaną, w małym utlenowaną.